Privacy Statement  Erik’s Grill & Chill

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Erik’s Grill & Chill of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                                   Erik Hakkers

Onderneming:                                 Erik’s Grill & Chill

Bezoekadres:                                   Dr. A. Schweitzerplein 33

                                                           7772 EE Hardenberg

                                                           Nederland

E-mail:                                               info@eriksgrillandchill.nl

Telefoonnummer:                          +31 (0) 6 48475232

KvK-nummer:                                   66343674

Erik’s Grill & Chill is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Erik’s Grill & Chill is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Erik’s Grill & Chill is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Erik’s Grill & Chill, waaronder www.eriksgrillandchill.nl. 

Erik’s Grill & Chill verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Erik’s Grill & Chill opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Erik’s Grill & Chill. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Erik’s Grill & Chill om de overeenkomst uit te voeren.

Erik’s Grill & Chill gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Erik’s Grill & Chill altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Erik’s Grill & Chill worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  1. voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, bank en/of creditcardgegevens en ordernummer;
  2. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  3. voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Erik’s Grill & Chill altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@eriksgrillandchill.nl. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  2. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  3. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Erik’s Grill & Chill gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Erik’s Grill & Chill, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar info@eriksgrillandchill.nl.

Het staat Erik’s Grill & Chill vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Erik’s Grill & Chill ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Erik’s Grill & Chill. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Erik’s Grill & Chill. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Erik’s Grill & Chill.